Názov projektu:New Technologies for the In vivo Delivery of Gene Therapeutics for an HIV Cure (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 20.10.2020

Dátum ukončenia: 18.3.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť výskum vývoja a overenia inovatívnych stratégií na účinné dodávanie anti-HIV génových terapií špecifickým cieľovým bunkám in vivo.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz