Názov projektu: NICHD Small Research Grant Program (R03 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Dátum vydania: 21.4.2021

Dátum ukončenia: 8.5.2024

Účel projektu: Malý výskumný grantový program NICHD (vyžaduje sa klinická skúška) podporuje klinické skúšky, ktoré spadajú do misie NICHD. Toto oznámenie o možnosti financovania je určené pre základné vedecké experimentálne štúdie zahŕňajúce ľudí, ktoré sa v NOT-OD-18-212 označujú ako „perspektívne štúdie základnej vedy zahŕňajúci ľudských účastníkov“. Tieto štúdie spadajú pod definíciu klinického skúšania NIH a spĺňajú aj definíciu základného výskumu. Typy štúdií, ktoré by sa mali predložiť v rámci tohto FOA, zahŕňajú štúdie, ktoré perspektívne priraďujú ľudských účastníkov k podmienkam (t. j. experimentálne manipulujú s nezávislými premennými) a ktoré hodnotia biomedicínske alebo behaviorálne výsledky u ľudí za účelom pochopenia základných aspektov javov bez špecifickej aplikácie na procesy alebo produkty. Štúdie vykonávané s ohľadom na špecifické aplikácie na procesy alebo produkty by mali byť predložené v súlade s príslušným FOA „Vyžadujú sa klinické skúšky“.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz