Názov projektu: NIDA Translational Avant-Garde Award for Development of Medication to Treat Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 21.12.2020

Dátum ukončenia: 26.7.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vynikajúcich základných a/alebo klinických výskumníkov s víziou a odbornosťou previesť výskumné objavy do liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD) pochádzajúcich z tabaku, kanabisu, kokaínu, metamfetamínu, heroínu, alebo užívania opiátov na predpis. Oprávnení žiadatelia musia preukázať schopnosť vyvinúť molekuly s potenciálom liečiť SUD a posunúť ich v kontinuite vývoja liekov. Konečným cieľom tohto FOA je priblížiť molekuly schváleniu FDA. Kooperatívna dohoda o udeľovaní cien za inováciu UG3/UH3 zahŕňa 2 fázy. UG3 bude podporovať projekt s konkrétnymi míľnikmi, ktoré sa majú dosiahnuť na konci 2-ročného obdobia. UH3 poskytne financovanie na 3 roky projektu, ktorý úspešne dokončil míľniky stanovené v UG3. Projekty UG3, ktoré splnili svoje míľniky, budú administratívne posúdené NIDA a uprednostnené pri prechode do fázy UH3. Vyšetrovatelia, ktorí reagujú na tento FOA, sa musia zaoberať fázami UG3 aj UH3. Prostredníctvom tohto FOA sa NIDA snaží prilákať výnimočne talentovaných vyšetrovateľov na misiu rozšírenia počtu a šírky molekúl olova v procese liečby drogovej závislosti, optimalizáciu týchto potenciálov a/ alebo ich postúpenie na klinické testovanie. Jednotlivci z nedostatočne zastúpených rasových a etnických skupín, ako aj jednotlivci so zdravotným postihnutím sa vyzývajú, aby sa prihlásili.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz