Názov projektu:NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 11.12.2020

Dátum ukončenia: 8.1.2024

Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD. Klinické skúšky musia spĺňať VŠETKY nasledujúce kritériá: spĺňať rozpočtové limity tohto FOA, nevyžadovať dohľad FDA, nie sú určené na formálne stanovenie účinnosti a majú nízke riziko potenciálneho fyzického alebo psychického poškodenia.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz