Názov projektu:NIDCR Small Grant Program for New Investigators (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 25.11.2020

Dátum ukončenia: 8.1.2024

Účel projektu: Tento malý grantový program NIDCR pre nových výskumníkov podporuje základný a klinický výskum vedený vedcami, ktorí sú v počiatočnom štádiu budovania nezávislej výskumnej kariéry v oblasti orálneho, zubného a kraniofaciálneho výskumu. Tento program R03 podporuje pilotné štúdie alebo štúdie uskutočniteľnosti a vývojové výskumné projekty so zámerom získať dostatočné predbežné údaje pre ďalší výskumný projekt iniciovaný výskumným grantom (R01) alebo ekvivalentnú žiadosť.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz