Názov projektu: NIH SIREN Neurologic Clinical Trials (UG3/UH3 – Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 8.2.2023

Dátum ukončenia: 7.3.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o multicentrické klinické štúdie zamerané na neurologické núdzové situácie. Úspešní žiadatelia budú spolupracovať a vykonávať skúšku v rámci siete NIH SIREN. Klinické koordinačné centrum SIREN (CCC) NIH bude spolupracovať s úspešnými žiadateľmi na efektívnej implementácii navrhovanej štúdie a koordinačné centrum údajov SIREN (DCC) poskytne štatistickú podporu a podporu správy údajov. Centrá NIH SIREN a ich pridružené klinické pracoviská zabezpečia implementáciu klinických protokolov na mieste. Žiadatelia nemusia byť súčasťou existujúcej infraštruktúry SIREN, aby mohli podať žiadosť podľa tohto zákona FOA.

Sieť NIH SIREN bude tiež jedinečne pripravená spolupracovať s inými americkými a medzinárodnými konzorciami potrebnými na uskutočnenie väčších a definitívnych testov sľubných intervencií v prípade neurologických núdzových situácií.

Multi-centrálne klinické skúšky liečby, zotavenia alebo prevencie mozgovej príhody podporované NINDS sa budú vykonávať v sieti NIH StrokeNet, a nie v rámci SIREN.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz