Názov projektu: NIMH Exploratory/Developmental Research Grant (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 10.5.2021

Dátum ukončenia: 8.5.2024

Účel projektu: Grantový program NIMH Exploratory/Developmental Grant podporuje prieskumné a vysokorizikové výskumné projekty, ktoré spadajú do poslania NIMH, poskytovaním podpory pre počiatočné a koncepčné štádiá týchto projektov. Tieto štúdie môžu zahŕňať značné riziko, ale môžu viesť k prelomu alebo k vývoju nových techník, činidiel, metód, opatrení, modelov alebo stratégií alebo k vytvoreniu pilotných údajov alebo údajov o realizovateľnosti. Predbežná práca z týchto štúdií by mohla viesť k veľkému vplyvu na biomedicínsky, behaviorálny alebo klinický výskum duševného zdravia alebo na poskytovanie starostlivosti o duševné zdravie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz