Názov projektu: NINDS Efficacy Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 19.5.2021

Dátum ukončenia: 8.5.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na klinické skúšky účinnosti iniciované skúšajúcim Národným inštitútom pre neurologické poruchy a mŕtvicu (NINDS). Skúšky musia riešiť otázky v rámci poslania a výskumných záujmov NINDS a môžu hodnotiť lieky, biologické látky a zariadenia, ako aj chirurgické, behaviorálne a rehabilitačné terapie. Informácie o poslaní a výskumných záujmoch NINDS možno nájsť na webovej stránke NINDS (https://www.ninds.nih.gov/).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz