Názov projektu: Notice of Intent to Publish a Funding Opportunity Announcement for NIDCR Small Research Grants for Oral Health Data Analysis and Statistical Methodology Development (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 14.4.2022

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia je informovať výskumnú komunitu o tom, že Národný inštitút pre zubný a kraniofaciálny výskum má v úmysle znovu vydať oznámenie o možnosti financovania (FOA) PAR-19-145 „Nízke výskumné granty NIDCR na analýzu údajov o orálnom zdraví a vývoj štatistickej metodológie (klinická skúška R03 nie je povolená). Toto oznámenie sa poskytuje s cieľom poskytnúť potenciálnym žiadateľom dostatok času na rozvoj zmysluplnej spolupráce a pohotových projektov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz