Názov projektu: Notice of Intent to Publish Funding Opportunity Announcements for Resource Centers for Minority Aging Research (RCMARs) and AD/ADRD RCMARs (P30 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 24.6.2022

Účel projektu: Toto oznámenie informuje výskumnú komunitu, že Národný inštitút pre starnutie (NIA) má v úmysle znovu vydať dve oznámenia o možnostiach financovania (FOA) pre nové a obnovené žiadosti, ktoré navrhujú: 1) Strediská zdrojov pre výskum starnutia menšín (RCMAR), ktoré sa zameriavajú na behaviorálny a sociálno –  vedecký výskum v kľúčovej oblasti súvisiacej so starnutím a/alebo zdravotnými rozdielmi u starších dospelých [RFA-AG-18-003 – Strediská zdrojov pre výskum starnutia menšín (RCMAR) (P30)]; a 2) AD/ADRD Centrá RCMAR, ktoré sa zameriavajú na výskum súvisiaci s Alzheimerovou chorobou a demenciami súvisiacimi s Alzheimerovou chorobou (AD/ADRD) vo vybranej oblasti behaviorálnej a sociálnej vedy [RFA-AG-18-002 – Strediská zdrojov súvisiace s Alzheimerovou chorobou pre výskum starnutia menšín (AD-RCMAR) (P30)].

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz