Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vám preposlať informáciu o plánovanom školení na tému European multinational clinical project proposal training. Tréning organizačne zastrešuje medzinárodná výskumná infraštruktúra ECRIN-ERIC a je určený pre výskumnú komunitu na zvýšenie vedomostí a schopností vyžadovaných pre prípravu projektových žiadostí (najmä v rámci programu Horizont Európa) v oblasti akademických klinických skúšaní. Indikovať záujem o školenie a vyplniť dotazník mapujúci skúsenosti a oblasti záujmu môžete na odkaze nižšie.

https://survey.ecrin.org/surveys/?s=8W7MMX8TY7LFPJTM

A môžete sledovať webinár k Plánu rodovej rovnosti, ktoré je povinné k podávaniu projektov v priestore EÚ aj pre SZU:

As you might know, since January 2022 you must have a gender equality plan (GEP) established in their organisation, as an eligibility condition for participating in Horizon Europe. Webinar will be on Thursday 23 June from 14:30 until 16:00 Brussels time.  This webinar will be opened by Jean-Eric Paquet, Director General for Research and Innovation, and will provide you with key information on the new requirement, applying to higher and secondary education establishments, research organisations and public bodies from Member States and Associated Countries.

Participants will follow the webinar via Youtube streaming. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/invited/33978/bd937782-4783-4768-8f66-ca8928925a84