Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v grantovej schéme Výskumné infraštruktúry sa aktuálne otvorili 3 nové výzvy na predkladanie projektových návrhov:

NEXT GENERATION OF SCIENTIFIC INSTRUMENTATION, TOOLS AND METHODS (2022)
 
HORIZON-INFRA-2022-TECH-01-01: R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods – RIA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 – 10 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 110 mil. EUR.
 
DEVELOPING THE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURES LANDSCAPE, MAINTAINING GLOBAL LEADERSHIP (2022)
 
HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01: Research infrastructure concept development – RIA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 1 – 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 21,8 mil. EUR.
 
HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-02: Cooperation, synergies and networking between research infrastructures and technology infrastructures – CSA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 1,5 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 1,5 mil. EUR .
 
ENABLING AN OPERATIONAL, OPEN AND FAIR EOSC ECOSYSTEM (2022)
 
HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-01: Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices – RIA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 2 – 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 6 mil. EUR.
 
HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-02: Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across Europe – RIA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 5 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 5 mil. EUR.
 
HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-03: FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters – RIA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 8 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 16 mil. EUR.
 
HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01-04: Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software – CSA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 3 mil. EUR.
 
Výzvy majú uzávierku 20. apríla 2022, bližšie informácie nájdete v pracovnom programe pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022), ako aj na nasej webstránke v časti Aktuálne otvorené výzvy.
 
 
Zároveň by sme Vám radi dali do pozornosti, že pri vybraných podporených projektoch v rámci grantovej schémy existuje možnosť bezplatného prístupu k infraštruktúram pre externých používateľov. Na vyhľadávanie projektov a otvorených výziev Vám môže poslúžiť nástroj siete národných kontaktných bodov RICH. Viac informácií o tejto možnosti nájdete na odkaze: https://eraportal.sk/aktuality/ziskajte-bezplatny-pristup-k-medzinarodnym-vyskumnym-infrastrukturam./