NOVINKY

Medzinárodná konferencia Vizionári: Spoločne proti rakovine pľúc

Vizionári, konferencia, ktorá sa konala 18.9.2023 za aktívnej účasti prof. Róberta Babeľu, FISAC, prorektora SZU priniesli spoločnú zhodu tieňových ministrov zdravotníctva na tom, že prevencia onkologických ochorení – vrátane prevencie rakoviny pľúc – musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Ak onkologické ochorenia zachytíme skôr, vieme ich efektívnejšie liečiť, znížiť celkové náklady na liečbu a…

zobraziť viac

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave otvorila 21. akademický rok

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku s monotematickým vzdelávaním v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, komplexne zabezpečujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov otvorila v Aule Dioníza Diešku nový akademický rok 2023/2024. Na začiatku slávnostného otvorenia akademického roka sa rektor Slovenskej zdravotníckej…

zobraziť viac

PACIENT NA PRVOM MIESTE

Dekan LF SZU doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH sa stretol s medikmi, aby im predstavil nové plány smerovania fakulty. Za najdôležitejšie považuje, aby každý medik, ale aj lekár mal na pamäti, že pacient musí byť v každom momente na prvom mieste. Iba tak sa dá podľa neho budovať zdravý vzťah a rovnako správne liečiť. Budúcim kolegom…

zobraziť viac

Stretnutie so zástupcami Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu

Dňa 19.9.2023 sme na našej univerzite privítali zástupcov Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu. Stretnutia sa zúčastnili pán rektor SZU, prorektor pre zahraničné vzťahy a zástupcovia hlavných študijných programov, ktoré by mohli potencionálnu spoluprácu využiť v prospech rozvoja svojich programov, študentov a pedagógov. Pri vzájomnej diskusii sa otvorili témy v oblasti možnosti vytvorenia dualného…

zobraziť viac

Prezidentka vymenovala 48 nových profesorov

Dňa 13. septembra 2023 Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvací dekrét si v prezidentskom paláci prevzala aj pani prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH,  MHA, Prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie Lekárskej fakulty SZU.   Želáme veľa pracovných úspechov.

zobraziť viac

Novozvolený dekan Lekárskej fakulty SZU sa oficiálne ujal svojej funkcie

Včerajším dňom 11. 9. 2023 prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie doc. MUDr. Štefánia MORICOVÁ, PhD., MPH oficiálne vymenovala nového dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave doc. MUDr. Ladislava Kužela, PhD., MPH. Nový dekan, hneď po ujatí sa funkcie, poďakoval za záslužnú prácu kolegom a v úvode vymenoval aj nových prodekanov. Prodekankou  pre…

zobraziť viac

Otvorenie akademického roka 2023/2024 na Fakulte zdravotníctva SZU

September každoročne otvára brány škôl; brány vysokoškolských inštitúcií, vrátane Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, nevynímajúc. Dňa 11. 9. 2023 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU do nového akademického roka 2023/2024. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA),…

zobraziť viac

Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky udelil dňa 1. septembra 2023 rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana za jeho mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce a pôsobenie v humanitárnej oblasti.

zobraziť viac

Na pôde univerzity sme privítali vzácnu návštevu

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutovala v utorok 22. augusta na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity aj s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom o fungovaní rezidentského štúdia pre všeobecných lekárov, pediatrov a potrebné špecializácie, vrátane detskej psychiatrie. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia vyšších územných celkov, školitelia, ale aj mladí rezidenti. Absolventky a absolventi medicíny majú znova od 1. októbra…

zobraziť viac