NOVINKY

Séria odborných workshopov pre študentov urgentnej zdravotnej starostlivosti

Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti pripravila pre budúcich zdravotníckych záchranárov v končiacich ročníkoch sériu odborných workshopov na zdokonaľovanie odborných zručností. Na prvom z podujatí, ktoré sa dňa 22. marca 2023 uskutočnilo na pôde našej fakulty, mali študenti možnosť zoznámiť sa s novými technológiami, ktoré budú využívať v praxi. Poslucháči sa zamerali aj na najnovšie prístrojové vybavenie,…

zobraziť viac

V stredu 29. marca SZU organizuje Deň zamestnávateľov

Slovenská zdravotnícka univerzita vníma dlhodobo zvýšený záujem o prezentačný priestor pred študentami našich fakúlt. Z toho dôvodu sme sa rozhodli štandardizovať túto formu interakcie medzi zamestnávateľmi a študentami – potenciálnymi zamestnancami organizovaním Dňa zamestnávateľov. Historicky prvé podujatie sa uskutoční v stredu 29. marca v aule univerzity a priľahlých učebniach a priestoroch. Účasť na podujatí potvrdilo 11 zdravotníckych…

zobraziť viac

UHPO – Simulačné cvičenie pre študentov 2. a 3. ročníkov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť

Študenti UZS si v teréne preveria svoje teoretické znalosti Medicína katastrof je mladý, interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý integruje poznatky a skúsenosti z urgentnej medicíny, intenzívnej medicíny a krízového manažmentu v podmienkach, ktoré vznikajú pri mimoriadnych udalostiach (UHPO) s cieľom taktickej záchrany čo najväčšieho počtu postihnutých. Cieľom Katedry UZS je zabezpečovať pre svojich poslucháčov aktívne využívanie teoretických…

zobraziť viac

Študent FOaZOŠ poskytol pomoc pri nečakanej udalosti

Študent Denis Jánošík, napriek tomu, že je poslucháčom len 1. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, preukázal duchaprítomnosť pri svojej ceste vlakom na zastávke Horný Smokovec dňa 2. februára 2023. Cestujúcemu, ktorý skolaboval, poskytol základnú prvú pomoc a koordinoval ďalšie činnosti na zabezpečenie privolania posádky ZZS. O tejto situácii sme sa dozvedeli od spolucestujúcej – Márie Zelenkovej…

zobraziť viac

Dekanské voľno dňa 11. apríla 2023

Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave udeľuje dekanské voľno dňa 11.04.2023 všetkým študentkám a študentom fakulty FOaZOŠ SZU v súvislosti s pokojným prežitím Veľkonočných sviatkov. prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH. v. r. dekanka

zobraziť viac

Stáž dr hab. n. med. Agnieszky Wozniak–Kosek na FOaZOŠ

V dňoch od 1.2.2023 do 28.2.2023 absolvovala stáž na FOaZOŠ SZU dr. hab. n. med. Agnieszka Wozniak – Kosek z Poľska ( Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie ). Po aktívnej účasti nášho hosťa na 1. medzinárodnej vedeckej konferencii „Quality of health care and patient safety“ organizovanej Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU a Kanceláriou WHO na Slovensku dňa…

zobraziť viac

Rekordná návšteva na Dni otvorených dverí v Bratislave

Vo štvrtok 9. februára sa na pôde SZU uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa konal po dvojročnej pauze opäť prezenčne. Priestory univerzity a jednotlivých fakúlt si prišlo pozrieť vyše 500 záujemcov o štúdium, čo bolo najviac v histórii tohto podujatia. Študenti pre limitované kapacity priestorov vystriedali v troch termínoch o 9:00, 10:00 a 12:00. Najprv ich…

zobraziť viac

SZU zosúladila svoj vnútorný systém kvality zo štandardami SAAVŠ

Pred ukončením roka 2022 odoslala SZU podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z.z. prvú žiadosť Slovenskej akreditačnej agentúre o posúdenie súladu Vnútorného systému zabezpečovania kvality SZU so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Súčasťou žiadosti je, okrem Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania SZU a databázy zosúladených študijných programov a odborov habilitačného konania a…

zobraziť viac

Maďarská asociácia rádiológov udelila čestné členstvo

Na jubilejnom kongrese, ktorý sa konal V Budapešti pri príležitosti 30. výročia vzniku Maďarskej asociácie rádiológov, bola ocenená aj PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD., vedúca Katedry rádiologickej techniky FOaZOŠ SZU. Asociácia vyzdvihla oddanosť doktorky Gebeovej svojej profesii, podporu, ktorú poskytuje mladej generácii rádiológov, ako aj jej príkladné aktivity pre rozvoj odborných vzťahov v oblasti slovenskej a maďarskej…

zobraziť viac

Športové aktivity pre študentov

SZU ponúka svojim študentom (FOaZOŠ, LF, FVZ) aj v LS mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU. V letnom semestri od 6.2. -19.5.2023: 1. VŠ liga v plávaní Bližšie informácie, propozície ako aj výsledky VŠ ligy v ZS nájdete tu: http://saus.sk/web/page/render/slug/article/id/593/pslug/vysledky-vysokokolskej-ligy-bratislavskych-fakult-v-plavani-ien-a-muov-za-ak-r-2019-2020-2-kolo-suae-912-2019-plavare-fei-stu-bratislava/l/sk Ak máte záujem reprezentovať SZU v plávaní, prihláste sa u Mgr. Dušana…

zobraziť viac