Obe výzvy majú uzávierku 21. apríla 2022.

TACKLING DISEASES (SINGLE STAGE – 2022)

Témy výzvy:
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03: Non-communicable diseases risk reduction in adolescence and youth (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD) – RIA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 15 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 25 mil. EUR.

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-02: Pandemic preparedness – RIA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 10 mil. EUR.

HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-01: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) – CSA
Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 2 mil. EUR. Celková alokovaná výška na tému: 2 mil. EUR.

PARTNERSHIPS IN HEALTH (2022)
HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-03-01: European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research – COFUND

Do Vašej pozornosti dávame aj tzv. kaskádové granty:

https://eraportal.sk/aktuality/aktualne-moznosti-kaskadovych-grantov-januar-2022/