Názov projektu: Optimizing Behavioral Sleep Interventions for Adolescents and Young Adults (R34 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 17.4.2024

Dátum ukončenia: 14.6.2025

Účel projektu: NIMH hľadá uchádzačov pre pilotný výskum na prispôsobenie, optimalizáciu a testovanie empiricky podporovaných behaviorálnych intervencií, ktoré riešia bežné problémy so spánkom u dospievajúcich a mladých dospelých s alebo s rizikom poruchy duševného zdravia. Pilotné pokusy by mali byť navrhnuté tak, aby zhodnotili uskutočniteľnosť, znášanlivosť, prijateľnosť, bezpečnosť a potenciálnu účinnosť prístupu v prostredí reálneho sveta a vykonali predbežný test vplyvu zásahu na cieľové mechanizmy a výsledky spánku a duševného zdravia a získali predbežné údaje potrebné ako predpoklad rozsiahlejšieho skúšania účinnosti. Dôraz sa kladie na štúdie, ktoré sa zaoberajú potrebami mládeže z nedostatočne preštudovaných populácií.

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-MH-25-130.html