Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2025 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na…

Details

Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Translational Research Toward Development of a Kaposi Sarcoma Herpesvirus (KSHV) Vaccine (U01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 5.12.2024 Účel projektu: Prostredníctvom tejto výzvy má Národný onkologický inštitút v úmysle podporiť základný a translačný výskum, ktorý bude viesť vývoj profylaktickej alebo terapeutickej vakcíny proti herpesvírusu proti Kaposiho sarkómu (KSHV). Profylaktická vakcína proti KSHV by…

Details

STRETNUTIE VEDENÍ LEKÁRSKYCH FAKÚLT ČR A SR

Prodekani Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity sa v dňoch 3 – 4. novembra 2023 stretli so svojimi kolegami z  9 českých a 3 slovenských lekárskych fakúlt v Špindlerovom Mlyne. Témou rokovaní boli aktuálne témy z oblasti výučby, výskumu, či financovania. Okrem spoločnej histórie máme aj spoločné problémy a  veľmi podobné názory na ich riešenie. Každoročné stretnutia na tejto úrovni nám umožňujú…

Details

Kam na vysokú školu 2023

Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 24. októbra 2023 v priestoroch hotela Lux za účasti predstaviteľov vysokých škôl, pedagógov a študentov zo Slovenska i zo zahraničia. Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom…

Details

Študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti si opäť preverili vedomosti na cvičení UHPO

Vyučujúci MUDr. Táňa Bulíková, PhD., Mgr. Miloš Čakloš, PhD., Ing. Bc. Jaroslav Sabol, MPH, Mgr. Bc. Marek Ištok z katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti zorganizovali praktické cvičenie UHPO (udalosť s hromadným postihnutím osôb) pre študentov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť. Cvičenie, ktoré sa uskutočnilo 6.10.2023 v účelovom vzdelávacom zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v Modre, bolo určené…

Details

Dobrovoľnícka aktivita študentky UZS

Študentka Marcela Maliarová z 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa ako dobrovoľníčka podieľala na zabezpečení Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v cyklistike 2023. Podujatie sa uskutočnilo dňa 4.10.2023 v Orechovej Potôni na Slovakia Ringu. Marcela, ako zdravotnícky dozor, bola pripravená nielen poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia alebo úrazu, ale sa zapájala aj do…

Details

Výsledok VK/35/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU (30.10.-21.11.2023)

DOKUMENTY: DOC774 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU so…

Details

Výsledok VK/34/2023 na 1 miesto – Odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (26.10.-16.11.2023)

Dokumenty: DOC730 DOC731 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent…

Details

OCENENIE SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

Slovenská lekárska spoločnosť na svojom medzinárodnom odbornom podujatí – 56. Nitrianske lekárske dni, ocenila významných lekárov za ich prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej a odbornej práce a všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, či publikačnej činnosti doma a v zahraničí. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia. Prodekan Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík,…

Details

Svetový deň potravín a výživy

Racionálna výživa obsahuje správny pomer základných zložiek v potrave: bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok. V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava správne stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k zdravej výžive. V stravovní detí a mládeže…

Details