Názov projektu: Pediatric Heart Network Clinical Research Centers (UM1 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 11.1.2023

Dátum ukončenia: 13.5.2023

Účel projektu: Účelom tohto FOA je pozvať žiadosti, aby sa zúčastnili ako Centrum klinického výskumu (CRC) v sieti Pediatric Heart Network (https://www.pediatricheartnetwork.org/). Od CRC sa očakáva, že budú podporovať a vykonávať výskum na zlepšenie zdravia a kvality života detí a dospelých s vrodenými srdcovými chorobami a detí so získanými srdcovými chorobami prostredníctvom multicentrického kolaboratívneho klinického výskumu. Očakáva sa, že spolupráca medzi CRC, Data Coordination Center (DCC; pozri sprievodnú FOA RFA-HL-24-002, U24 Resource-Related Research Project (dohody o spolupráci)) a ďalšími zainteresovanými stranami uľahčí multicentrické hodnotenie medicínskych, intervenčných a chirurgické terapie; podporovať vývoj nových liečebných techník a metodológií; identifikovať medzery vo výsledkoch a pokúsiť sa ich riešiť; poskytovať školiacu platformu pre kolegov, juniorov a zdravotné sestry; a podporovať šírenie a implementáciu výsledkov štúdií s cieľom zlepšiť vedecký základ pre starostlivosti o postihnutých jedincov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz