Názov projektu: Pediatric Immune System – Ontogeny and Development (INTEND) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 9.7.2021

Dátum ukončenia: 8.5.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je dať do súladu vzorce vývoja imunitného systému medzi dvoma alebo viacerými vekovými skupinami – novorodencami, dojčatami a deťmi a dospievajúcimi a ďalej pochopiť vplyv infekčných chorôb, mikrobiómov a faktorov prostredia na ontogenézu a vývoj detského imunitného systému, od narodenia, prechodu do adolescencie a dospelosti s ťažiskom vplyvu počas tehotenstva a po pôrode.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz