Názov projektu: Physiomimetics and Organoids for Reproductive Health (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 22.8.2022

Dátum otvorenia: 28.2.2023

Dátum ukončenia: 30.3.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva na žiadosti o granty na vývoj fyziomimických platforiem a systémov kultúr organoidov na štúdium ženského reprodukčného traktu a gametogenézy (mužov aj žien), ktoré možno použiť na odhalenie faktorov zodpovedných za gynekologické stavy a neplodnosť.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz