Názov projektu: Pilot Effectiveness Trials for Post-Acute Interventions and Services to Optimize Longer-term Outcomes (R34 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 1.4.2021

Dátum ukončenia: 17.3.2024

Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre pilotné projekty na vyhodnotenie predbežnej účinnosti terapeutických zásahov a intervencií poskytovania služieb pre postakútny manažment stavov duševného zdravia, ktoré zodpovedajú štádiu ochorenia z hľadiska ich zamerania (napr. liečba, zvládanie reziduálnych symptómov/poškodení, prevencia relapsu, podpora adherencie a vhodného využívania služieb) a intenzita/záťaž. V tejto pilotnej fáze výskumu účinnosti by mala byť skúška navrhnutá tak, aby zhodnotila uskutočniteľnosť, znášanlivosť, prijateľnosť, bezpečnosť a potenciálnu účinnosť prístupu; riešenie, či intervencia zaberá cieľ (ciele)/mechanizmus (mechanizmy), o ktorých sa predpokladá, že sú základom účinkov intervencie; a na získanie predbežných údajov potrebných ako predpoklad pre rozsiahlu skúšku účinnosti (napr. porovnávacia štúdia účinnosti, praktická skúška), ktorá je navrhnutá tak, aby definitívne otestovala účinnosť intervencií na zlepšenie postakútnych výsledkov. Tento FOA podporuje pilotný výskum na vyhodnotenie uskutočniteľnosť, znášanlivosť, prijateľnosť, bezpečnosť a predbežné indikácie účinnosti intervenčných prístupov v postakútnej fáze a informujú o návrhu konečných skúšok účinnosti. Prostredníctvom R01, PAR-21-210 sa poskytuje podpora pre plne výkonné štúdie definitívnej účinnosti zamerané na intervencie v post-akútnej fáze.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz