Názov projektu: Pilot Studies of Biological, Behavioral and Social Mechanisms Contributing to HIV Pathogenesis Within the Mission of the NIDDK (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 12.1.2021

Dátum ukončenia: 8.1.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) pozýva žiadosti na inovatívne základné a translačné pilotné výskumné projekty v rámci misie NIDDK, ktoré sú v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS NIH. Tieto priority najnovšie načrtol Úrad NIH pre výskum AIDS (OAR) v NOT-20-018, AKTUALIZÁCIA: Priority výskumu NIH HIV/AIDS a usmernenia pre určovanie financovania HIV/AIDS, vedecké priority. Potenciálne témy by mohli riešiť viaceré zastrešujúce priority. Patrí medzi ne objasnenie jedinečných patofyziologických mechanizmov, ktoré prispievajú k HIV komorbiditám, koinfekciám a komplikáciám (CCC) postihujúcim orgány, tkanivá a procesy v rámci poslania NIDDK. Podobne sú výsluchy biologických mechanizmov, ktoré sú základom rezervoárov HIV v tkanivách relevantných pre NIDDK, dôležité pre vývoj stratégií na dlhodobú vírusovú supresiu alebo eradikáciu. Napokon, sociálne determinanty zdravia, ktoré ohrozujú zdravie, môžu ovplyvniť CCC alebo vírusové rezervoáre v rámci poslania NIDDK prostredníctvom viacerých ciest.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz