Názov projektu: Planetary health: understanding the links between environmental degradation and health impacts

Dátum ukončenia: 13.4.2023

Očakávaný výstup: 

  • – Politiky v oblasti klímy a životného prostredia sú podporované lepšími znalosťami o prírodných systémoch Zeme a interakciách ľudského zdravia;
  • – Politiky trvalo udržateľného planetárneho zdravia, ktoré podporujú spoločné prínosy pre ľudské zdravie a zdravie ekosystémov, sú podporené silnými dôkazmi;
  • – Medziodvetvová a multidisciplinárna vedecká spolupráca vrátane, sú zavedené odborné znalosti v oblasti verejného zdravia a One Health;
  • – Verejné orgány sa spoliehajú na ukazovatele o vplyvoch zmien alebo degradácie prírodných systémov na ľudské zdravie, aby podporili adaptačné a zmierňujúce stratégie na prírodné nebezpečenstvá;
  • – Tvorcovia politiky majú lepšie nástroje na zlepšenie predvídateľskej schopnosti a pripravenosti ako aj predstavenie stratégií prevencie na riešenie vplyvov zmien alebo degradácie ekosystémov na ľudské zdravie;
  • – Občania sú zapojení a informovaní o vplyve degradácie prírodných systémov na ľudské zdravie a podporuje sa správanie zamerané na ochranu ekosystémov.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz 

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz