Ambulancia všeobecného lekára

Lekár: prof. MUDr. Jaroslav Kresánek , PhD.
Sestra: Eva Chrenková
Číslo dverí: B – 028
Tel. kontakt: 02/59 370 856
E-mail: eva.chrenkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Utorok 10:00 – 12:00
Piatok 10:00 – 12:00
Lekár: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra: Eva Chrenková
Číslo dverí: B – 015
Tel. kontakt: 02/59 370 622
E-mail: eva.chrenkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok 07:00 – 11:30
Utorok 13:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 -11:00