Ambulancia všeobecného lekára

Lekár:prof. MUDr. Jaroslav Kresánek , PhD.
Sestra:Eva Chrenková
Číslo dverí:B – 028
Tel. kontakt:02/59 370 856
E-mail:eva.chrenkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Utorok10:00 – 12:00
Piatok10:00 – 12:00
Lekár:doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA,MPH, mimoriadny prof.
Sestra:Eva Chrenková
Číslo dverí:B – 015
Tel. kontakt:02/59 370 622
E-mail:eva.chrenkova@szu.sk

Ordinačné hodiny

Pondelok07:00 – 11:30
Utorok13:00 – 15:00
Štvrtok07:00 -11:00