Názov projektu: Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics

Call: Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2023-CANCER-01)

Dátum ukončenia: 12.4.2023

Očakávaný výstup:  

  • – Pacienti s rakovinou a ich opatrovatelia majú prístup k optimalizovaným a cenovo dostupným, minimálne invazívnym diagnostickým intervenciám, ktoré zvyšujú kvalitu ich života, v európskych regiónoch, členských štátoch a pridružených krajinách;
  • – Zdravotnícki odborníci a akademická obec poskytujú lepšie výsledky prostredníctvom bežnej zdravotnej starostlivosti vrátane kvality života, pre mužov a ženy s rakovinou, ktorí často trpia komorbiditami a vedľajšími účinkami súvisiacimi s pohlavím;
  • – Vnútroštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tvorcovia politík a orgány v európskych regiónoch, členských štátoch a pridružených krajinách budú mať dôkazy na implementáciu optimalizovanej a cenovo dostupnej minimálne invazívnej diagnostiky v ich systémoch zdravotnej starostlivosti vrátane každodennej lekárskej praxe.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz 

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz