Názov projektu:Preclinical Studies to Characterize the Impact of Toxicants on Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 16.5.2023

Dátum ukončenia: 24.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, ktoré navrhujú použiť myšacie modely na vyhodnotenie molekulárnych, patologických a funkčných dôsledkov hlavných toxických látok, o ktorých je známe, že sú spojené so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD). Vykonávanie prierezovej/pozdĺžnej multimodálnej (t.j. molekulárnej, biochemickej, patologickej a behaviorálnej) fenotypizácie. Ústredným cieľom je preskúmať dôsledky expozície v ranom a strednom veku na zdravie mozgu v neskoršom veku vrátane vplyvu genetickej diverzity a rozdiely medzi pohlaviami vo výsledkoch AD/ADRD súvisiacich s expozíciou v mozgu a periférnych tkanivách.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz