Programová rada

Prvý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • Zástupca študentov – Veronika Adamcová
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – Mgr. Michal Adamišin, PhD.

Zápisnice

Druhý stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – prof., MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – PhDr. Juraj Tihányi, PhD., MPH
 • Zástupca študentov – Bc. Valentína Kaliská
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – MUDr. Dagmar Kollárová, PhD.

Zápisnice

Tretí stupeň štúdia

 • Predseda PR („garant“ študijného programu) – prof., MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. MPH
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – doc. RNDr. Elena Szabová, CSc.
 • Osoba zabezpečujúca profilový predmet – MUDr. Ľubica Murínová, PhD.
 • Zástupca študentov – MUDr. Mgr. Naďa Jankelová, MBA
 • Zástupca zamestnávateľov alebo absolventov študijného programu – PhDr. RNDr. Andrej Kováč, PhD., MPH

Zápisnice