Názov projektu: Psychedelics Treatment Research in Substance Use Disorder (UG3/UH3 Clinical Trials Optional)

Dátum ukončenia: 29.2.2024

Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť vývoj klasických psychedeliok (napr. psilocybín, LSD), empatogénov (napr. MDMA), disociatív (napr. ketamín a príbuzné zlúčeniny) a iných halucinogénov (napr. ibogaín a jeho analógy) (ďalej len „psychedeliká“) ako nové možnosti liečby poruchy užívania látok (SUD). Existuje naliehavá potreba vyvinúť nové spôsoby liečby SUD vo svetle eskalujúcich mier užívania látok, závislosti a predávkovania. Psychedeliká môžu ponúknuť nové potenciálne terapeutické využitie pri SUD. Žiadosti môžu zahŕňať hodnotenie existujúceho psychedelického lieku, novej formulácie alebo novej psychedelickej zlúčeniny. Žiadosť môže byť v predklinickej a/alebo klinickej fáze vývoja liekov. Toto NOFO využíva mechanizmus udeľovania grantov UG3/UH3 Phased Innovation Awards Cooperative Agreement, ktorý zahŕňa dve fázy. Žiadosti reagujúce na túto príležitosť financovania by mali predstavovať výskumný plán, ktorý bude pokrývať fázy UG3 aj UH3. V 2-ročnej fáze UG3 bude mať projekt súbor míľnikov, ktorý sa má dokončiť do konca tohto obdobia. Po úspešnom dokončení fázy UG3 môže projekt prejsť do fázy UH3 a môže byť financovaný až tri ďalšie roky. Konečným cieľom je pokročiť vo vývoji bezpečnej a účinnej liečby SUD s psychedelikami v rámci schvaľovacej cesty FDA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz