Názov projektu: Research on Autism Spectrum Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 31.3.2021

Dátum ukončenia: 6.3.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum na podporu výskumu určeného na objasnenie etiológie, epidemiológie, diagnózy a optimálnych prostriedkov poskytovania služieb v súvislosti s poruchami autistického spektra (ASD). Mechanizmus grantu na výskumný projekt (R01) podporuje diskrétne, špecifikované projekty založené na vedeckých oblastiach, ktoré reprezentujú špecifické záujmy a kompetencie výskumníkov a ktoré spadajú do poslania zúčastnených inštitútov a centier NIH (IC). Navrhovaný projekt musí súvisieť s programovými záujmami jedného alebo viacerých zúčastnených inštitútov a centier NIH (IC) na základe ich vedeckého poslania a vo všeobecnosti sa očakávajú predbežné údaje. Žiadatelia, ktorí sa venujú prieskumnému/vývojovému výskumu na podporu raných a koncepčných štádií vývoja projektu, by mali zvážiť sprievodný dokument R21 FOA, PA-21-200. Žiadatelia, ktorí sledujú sekundárnu analýzu existujúcich údajov a pilotné štúdie alebo štúdie uskutočniteľnosti, ktoré môžu byť dokončené s obmedzeným rozpočtom, by mali zvážiť sprievodný dokument R03 FOA, PA-21-199.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz