Názov projektu:Research on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) (R21 Clinical Trials Not Allowed)

Dátum vydania: 13.4.2020

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti iniciované vyšetrovateľmi, ktoré navrhujú preskúmať etiológiu, diagnostiku, patofyziológiu a prejavy myalgickej encefalomyelitídy/syndrómu chronickej únavy (ME/CFS) v rôznych skupinách a počas celého života. Podporujú sa žiadosti, ktoré riešia medzery v chápaní environmentálnych a biologických rizikových faktorov, determinantov heterogenity medzi jednotlivcami s ME/CFS a spoločných mechanizmov ovplyvňujúcich viaceré postihnuté telesné systémy v ME/CFS. NIH sa obzvlášť zaujíma o financovanie interdisciplinárneho výskumu, ktorý rozšíri naše znalosti o chorobných procesoch a poskytne riešenia založené na dôkazoch na zlepšenie diagnostiky, liečby a kvality života všetkých osôb s ME/CFS. Tento interdisciplinárny výskum môže zahŕňať budovanie vedeckých tímov na štúdium a vývoj biomarkerov a/alebo charakterizáciu patofyziologickej odozvy orgánových systémov u jedincov s ME/CFS.

Grantový mechanizmus R21 je určený na podporu inovatívnych výskumných projektov s vysokým dopadom.

Takéto projekty by mali:

1) vytvoriť pilotné údaje na posúdenie uskutočniteľnosti nového spôsobu vyšetrovania;

2) zahŕňať vysoko rizikové experimenty, ktoré by mohli viesť k prelomu v ME/CFS;

3) demonštrovať realizovateľnosť nových technológií, ktoré by mohli mať veľký vplyv na výskum ME/CFS. Žiadosti predložené v rámci tohto mechanizmu by sa mali obmedziť na žiadosti s potenciálom skutočne prelomového vplyvu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz