Názov projektu: Research Tools for Difficult to Culture Eukaryotic Pathogens (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 30.8.2023

Dátum ukončenia: 3.2.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vysoko rizikové, míľnikové prístupy k vývoju robustných kultivačných techník a/alebo genetických a molekulárnych nástrojov na lepšie pochopenie biológie vybraných ľudských eukaryotických patogénov vrátane mikrosporidických Enterocytozoon bieneusi; Pneumocystis jirovecii; Plasmodium vivax; a Babesia microti. Toto NOFO bude využívať míľnikový, dvojfázový mechanizmus udeľovania cien. Prechod do druhej fázy bude závisieť od úspešného dokončenia míľnikov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz