Názov projektu: Revision Applications for Incorporation of Novel NCI-Supported Technology to Accelerate Cancer Research (P50 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 28.11.2023

Dátum ukončenia: 1.3.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o revíziu od v súčasnosti financovaných špecializovaných centier NCI P50, ktoré navrhujú rozšíriť pôvodné výskumné otázky zo špecifických projektov alebo inak urýchliť pokrok v materskej štúdii začlenením nového technického prístupu, alebo nástroj vyvinutý prostredníctvom podpory programu NCI Innovative Molecular Analysis Technologies (IMAT). Ocenenia od tohto NOFO sú určené na stimuláciu nezávislého overovania a urýchlenie vhodnosti týchto nových technológií pre príslušné výskumné komunity.

Ako súčasť  programu NCI IMAT sa toto NOFO zameriava na podporu interdisciplinárnej spolupráce pri vývoji inovatívnych nástrojov a metód, ktoré umožňujú výskum rakoviny a urýchľujú vedecké objavy.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-CA-24-014.html#_Section_III._Eligibility