Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Senior Fellowship (Parent F33)

Dátum vydania: 22.8.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2025

Účel projektu: National Institutes of Health (NIH) udeľuje štipendiá pre individuálnych výskumných pracovníkov pre skúsených vedcov, ktorí chcú urobiť veľké zmeny v smerovaní svojej výskumnej kariéry alebo ktorí si želajú rozšíriť svoje vedecké zázemie získaním nových výskumných schopností ako nezávislí výskumníci v relevantných oblastiach výskumu. Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) je navrhnuté špeciálne pre žiadateľov, ktorí navrhujú výskum, ktorý nezahŕňa vedenie nezávislého klinického skúšania, štúdie uskutočniteľnosti klinického skúšania alebo doplnkového klinického skúšania, ale umožňuje kandidátom navrhovať výskumné skúsenosti v rámci klinického skúšania vedeného sponzorom alebo spolusponzorom. Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) neumožňuje žiadateľom navrhnúť vedenie nezávislého klinického skúšania, ale umožňuje žiadateľom navrhnúť výskumné skúsenosti v klinickom skúšaní vedenom sponzorom alebo spolusponzorom.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz