Názov projektu: Sexually Transmitted Infections (STI) Cooperative Research Centers (CRC): Vaccine Development (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 9.2.2023

Dátum ukončenia: 15.6.2023

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť kandidátov na vakcínu proti kvapavke, chlamýdiám a syfilisu podporou aktivít podporujúcich IND.

Žiadosti musia obsahovať stratégiu vývoja produktu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz