Názov projektu: Small Research Grants for Analysis, Curation, and/or Sharing of Down syndrome-related Research Data for the INCLUDE Project (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 8.4.2022

Dátum ukončenia: 2.7.2024

Účel projektu: Projekt NIH INvestigation súbežných stavov počas celého života na pochopenie Downovho syndrómu (INCLUDE) sa snaží zlepšiť zdravie a kvalitu života jednotlivcov s Downovým syndrómom. Tento FOA je určený na podporu záslužných malých výskumných projektov zameraných na analýzy genomiky, iných omických, klinických a fenotypových súborov údajov súvisiacich s výskumom Downovho syndrómu, s dôrazom na objasnenie základných etiológií rizika a odolnosti voči súčasne sa vyskytujúcim zdravotným stavom. Môže sa tiež navrhnúť vývoj prístupov, nástrojov alebo algoritmov vhodných na analýzu údajov relevantných pre Downov syndróm a uľahčenie zdieľania údajov v rámci výskumnej komunity prostredníctvom INCLUDE Data Hub.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz