Názov projektu: Special Interest (NOSI) for Efficacy Trials of Epidural Stimulation for Spinal Cord Injury

Dátum vydania: 11.10.2022

Dátum ukončenia: 9.2.2023

Účel projektu: Národný inštitút neurologických porúch a cievnej mozgovej príhody má v úmysle zverejniť oznámenie o osobitnom záujme pre žiadosti navrhujúce kvalifikačné klinické skúšky na štúdium epidurálnej stimulácie pri poranení miechy.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz