Ponuka pohybových aktivít pre študentov SZU – fakulty v Bratislave

V akademickom roku 2022/2023 ponúka SZU svojim študentom aj mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU.

V zimnom semestri od 1.10. – 2.12.2022:

  1. VŠ liga v plávaní

Bližšie informácie, propozície ako aj termíny VŠ ligy nájdete tu:

http://saus.sk/web/page/render/slug/plavanie-sport/l/sk

Ak máte záujem reprezentovať SZU v plávaní, prihláste sa u Mgr. Dušana Holasa, PhD. (dusan.holas@szu.sk)

  • SM systém

Cvičenie metódou SM systém bude prebiehať v telocvični SZU (suterén) každý štvrtok 17.10 – 18.10. Kapacita je obmedzená na 10 študentov. Je potrebné sa vopred prihlásiť vždy najneskôr v stredu do 16.00 u Mgr. Lucii Slobodovej, PhD. (lucia.slobodova@szu.sk)

  • Loptové hry

Každý piatok 14:00 – 15:00 je k dispozícii telocvičňa na ZŠI Hrdličkovej (susediaca so SZU) s možnosťou zahrať si volejbal, basketbal alebo mini futbal. V prípade záujmu je potrebné sa vopred prihlásiť vždy najneskôr v stredu do 16:00 u PaedDr. Veroniky Tirpákovej, PhD. (veronika.tirpakova@szu.sk). Podmienkou sú minimálne 4 študenti.

Plán pohybových a športových  aktivít  na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici zimný semester 2022/23

Zabezpečuje:  Katedra spoločných disciplín
Vysokoškolský učiteľ: Mgr. Bc. Martin Hrubala

Pondelok 12:00 – 16:00 – Loptové hry – telocvičňa  FZ SZU v Banskej Bystrici (prebieha každý pondelok v priebehu semestra)

Výstup na Krížnu – október 2022 – určené všetkým študentom fakulty

Via ferraty na Skalke v Kremnických vrchoch – október 2022

Lezecká stena – november 2022

Volejbalový turnaj FZ SZU v Banskej Bystrici o pohár dekanky fakulty – december 2022

Bežecké lyžovanie na Plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici – január 2023

Presné termíny a organizačné pokyny budú priebežne zverejnené na webovom sídle fakulty.