SZU ponúka svojim študentom (FOaZOŠ, LF, FVZ) aj v LS mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU.

V letnom semestri od 6.2. -19.5.2023:
1. VŠ liga v plávaní
Bližšie informácie, propozície ako aj výsledky VŠ ligy v ZS nájdete tu:
http://saus.sk/web/page/render/slug/article/id/593/pslug/vysledky-vysokokolskej-ligy-bratislavskych-fakult-v-plavani-ien-a-muov-za-ak-r-2019-2020-2-kolo-suae-912-2019-plavare-fei-stu-bratislava/l/sk
Ak máte záujem reprezentovať SZU v plávaní, prihláste sa u Mgr. Dušana Holasa, PhD. (dusan.holas@szu.sk).

2. Plávanie – 25 m bazén Pasienky
Každú stredu 19.30-20.30 sú v 25m bazéne na Pasienkoch k dispozícii 2 dráhy. V prípade záujmu je potrebné sa vopred prihlásiť vždy najneskôr v utorok do 16.00 u Mgr. Dušana Holasa, PhD. (dusan.holas@szu.sk). Kapacita je obmedzená. Adresa: Junácka 4, https://www.google.com/maps/place/Plav%C3%A1re%C5%88+Pasienky/@48.1664414,17.1385757,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2ed83cc72dc90342!8m2!3d48.1664414!4d17.1385757)

3. Severská chôdza
Začína 6.3.2023 a bude v ponuke každý utorok 16.00-17.30. Palice na severskú chôdzu sa dajú zapožičať na mieste. V prípade záujmu je potrebné sa vopred prihlásiť vždy najneskôr v pondelok do 16.00 u Mgr. Lucie Slobodovej, PhD. (lucia.slobodova@szu.sk). Podmienkou sú minimálne 3 študenti.