V dňoch od 1.2.2023 do 28.2.2023 absolvovala stáž na FOaZOŠ SZU dr. hab. n. med. Agnieszka Wozniak – Kosek z Poľska ( Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie ).

Po aktívnej účasti nášho hosťa na 1. medzinárodnej vedeckej konferencii „Quality of health care and patient safety“ organizovanej Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU a Kanceláriou WHO na Slovensku dňa 29.11. 2022 bola spoločne naplánovaná ďalšia medzinárodná spolupráca, na základe ktorej bola zrealizovaná mesačná stáž.

Počas stáže sa bližšie zoznámila so štruktúrou našej univerzity a fakulty, boli uskutočnené opakované odborné diskusie s pedagógmi fakulty. Zároveň navštívila viaceré odborné laboratória na fakulte, univerzite ako aj v Bratislave so zameraním na diagnostiku, mikrobiológiu, epidemiológiu a virológiu. V rámci pobytu prednášala z uvedenej problematiky na fakulte aj študentom zdravotníckych odborov, doplnila aj názorné ukážky, čo bolo pozitívne hodnotené zo strany študentov. S pracovníkmi našej fakulty bola podrobnejšie dohodnutá ďalšia spolupráca a rozdelenie úloh na riešení vedeckého problému a následne na príprave spoločnej medzinárodnej publikácie.

Po návrate zo stáže plánuje dr hab.n.med. Agnieszka Wozniak–Kosek prispieť k ďalšiemu rozvoju vzájomnej medzinárodnej vedecko – akademickej spolupráce našich inštitúcii.