Názov projektu: Natural History, Clinical Outcome Assessment, and Biomarker Studies of Rare Neurodegenerative Diseases (U01) Clinical Trials Optional

Dátum vydania: 7.12.2023

Dátum ukončenia: 7.5.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť efektívne štúdie prírodnej histórie samostatne alebo v spojení s vývojom a validáciou hodnotenia klinických výsledkov (COA) a/alebo štúdií biomarkerov s cieľom riešiť neuspokojené potreby pri zriedkavých neurodegeneratívnych ochoreniach u detí a detí. dospelých. Prostredníctvom podpory štúdií s vysoko kvalitnými a interpretovateľnými dátovými prvkami FDA očakáva, že vyrieši kritické medzery vo vedomostiach, odstráni hlavné prekážky pokroku v tejto oblasti, bude mať významný a široký vplyv na špecifické zriedkavé neurodegeneratívne ochorenie alebo viaceré zriedkavé neurodegeneratívne ochorenia s podobnou patofyziológiou. a uľahčiť vývoj produktov pre zriedkavé choroby.

 

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-FD-24-024.html#_Section_III._Eligibility