Názov projektu: Team Science Approaches Integrating Experimental and Computational Brain Aging Models (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 2.1.2023

Dátum ukončenia: 23.9.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) pozýva žiadosti, ktoré navrhujú nadviazať novú alebo výrazne rozšíriť existujúcu interdisciplinárnu spoluprácu zahŕňajúcu experimentálnych aj výpočtových výskumníkov s cieľom súčasne riešiť cielenú výskumnú otázku starnutia mozgu a Alzheimerovej choroby (AD), vrátane demencií súvisiacich s AD ( ADRD).

Tento FOA využíva kód aktivity R21/R33 Phased Innovation Award. Fáza R21 poskytuje až 2 roky podpory pre počiatočné vývojové aktivity. Fáza R33 poskytuje až 3 roky podpory pre rozšírené aktivity.

Cieľom tejto iniciatívy je, aby vyšetrovatelia vyvinuli udržateľnú, interdisciplinárnu spoluprácu medzi experimentálnymi a výpočtovými laboratóriami na podporu projektov, ktoré sa zaoberajú kľúčovými otázkami výskumu starnutia mozgu a AD/ADRD.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz