Názov projektu: The role of Epstein Barr virus (EBV) infection in Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) and Hodgkin disease (HD) development with or without an underlying HIV infection (U01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 28.9.2021

Dátum ukončenia: 16.12.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa zameriava na úlohu infekcie EBV pri vývoji non-Hodgkinovho lymfómu (NHL) a Hodgkinovej choroby (HD) so základnou infekciou HIV alebo bez nej. Cieľom je rozšíriť naše znalosti prostredníctvom mechanistických, epidemiologických alebo translačných štúdií, ktoré skúmajú, ako EBV podporuje iniciáciu NHL alebo HD, progresiu a výsledné následky ochorenia a poskytnúť pohľad na mechanické rozdiely vo vzťahu medzi infekciou EBV a lymfomagenézou u HIV oproti HIV- osoby. Výskumný projekt U01 financovaný prostredníctvom tohto PAR vytvorí kooperatívnu skupinu, Lymphoma Consortium (EALC) spojené s vírusom Epsteina Barra.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz