Od 11.09.2023 v spolupráci Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave s fy. RON SOFTWARE sme úspešne spustili novy stravovací systém pre objednávanie a výdaj stravy zamestnancom SZU v Bratislave s prepojením na dochádzkový IS. Zamestnanci majú prehlaď o všetkých objednávkach a pohyboch na svojom účte, ktorý si môžu pozrieť cez webové rozhranie RON portál SZU na adrese dochadzka.szu.sk, prípadne priamo na objednávacom dotykovom termináli umiestneného oproti Gastrosalóniku SZU. Uvedené zmeny na SW/HW prispievajú k zvýšeniu efektivity a komfortu zamestnancov.