Názov projektu: Transformative Research on the Basic Mechanisms of Polysubstance use in Addiction (R01 – Clinical Trials Optional)

Dátum vydania: 20.2.2024

Dátum ukončenia: 18.7.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) podporí projekty, ktoré navrhujú mechanické štúdie, ktoré zmenia naše chápanie používania viacerých látok v závislosti. Tieto prieskumné projekty založené na hypotézach môžu skúmať mechanizmy použitia polylátok na behaviorálnej, kognitívnej, bunkovej, obvodovej, genetickej, epigenetickej, farmakologickej a/alebo výpočtovej úrovni.

Toto NOFO vyžaduje plán na zlepšenie rôznych perspektív (PEDP), ktorý sa bude posudzovať ako súčasť vedeckého a technického hodnotenia partnermi. Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať PEDP, budú považované za neúplné a budú stiahnuté. Žiadateľom sa dôrazne odporúča, aby si pozorne prečítali pokyny NOFO a prezreli si dostupný materiál s usmerneniami PEDP .  

Viac informácii o projekte: 

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-043.html