Názov projektu:Translational Bioinformatics Approaches to Advance Drug Repositioning and Combination Therapy Development for Alzheimer’s Disease (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 31.3.200

Dátum ukončenia: 8.9.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) umožňuje premiestňovanie liekov na základe údajov a kombinovanú terapiu Alzheimerovej choroby a demencií súvisiacich s Alzheimerovou chorobou (AD/ADRD) vývojom výpočtových metód a zdrojov údajov a/alebo integráciou výpočtových prístupov s účinnosťou overenia koncepcie. Štúdie na bunkových modeloch, zvieracích modeloch a/alebo ľuďoch.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz