Názov projektu:Understanding Gene-Environment Interactions in Brain Aging and Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 16.5.2023

Dátum ukončenia: 24.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva žiadosti, ktoré navrhujú interdisciplinárne výskumné projekty, ktoré využívajú in vitro a ex vivo modely na ľudských bunkách relevantné pre ochorenie na charakterizáciu účinkov interakcií medzi génom a prostredím (GxE) na génovú reguláciu a bunkové funkcie a na objasnie toxickými látkami sprostredkované molekulárne a bunkové mechanizmy pri starnutí mozgu a Alzheimerovej chorobe (AD) a demenciách súvisiacich s AD (ADRD). Cieľom tejto iniciatívy je stimulovať výskum s cieľom získať mechanické poznatky o interakciách GxE v reakcii na environmentálne toxické látky pomocou modelov založených na ľudských bunkách.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz