Názov projektu: Using Archived Data and Specimen Collections to Advance Maternal and Pediatric HIV/AIDS Research (R21 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 25.4.2024

Dátum ukončenia: 25.7.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je využiť archivované údaje o HIV/AIDS a zbierky biovzoriek na vytvorenie nových výskumných otázok a zistení týkajúcich sa epidemiológie, patogenézy, liečby, prevencie, klinických prejavov a koinfekcií spojených s HIV u detskej a dospievajcej populácie.

 Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-25-009.html