Názov projektu: Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA)

Dátum ukončenia: 29.3.2023

Očakávaný výstup: Očakáva sa, že projekty prispejú aspoň k dvom z nasledujúcich výsledkov:

  • – Výsledok 1: Zvýšená produktivita výroby alebo zvýšená kvalita a rýchlosť výsledkov diagnostiky;
  • – Výsledok 2: Zvýšená presnosť a/alebo zmenšená veľkosť prvkov vo výrobe mikroelektroniky vrátane balenia na integráciu fotoniky a elektronické funkcie na čipoch;
  • – Výsledok 3: Zvýšená špecifickosť diagnostiky ľudského tkaniva, špecifických jednotlivých buniek alebo molekulárnych biomarkerov v telesných tekutinách.

Rozsah: Návrhy by sa mali zamerať na nové všestranné svetelné zdroje a lasery, koncepciu a systémy pre rozšírené a nové oblasti použitia. Výskumné výzvy zahŕňajú:

  • – Zdroje s potenciálom viacerých špecifikácií / viacerých aplikácií;
  • – Rozšírené alebo nové rozsahy vlnových dĺžok, nové koherentné zdroje;
  • – Flexibilné a variabilné ukladanie energie (napr. spracovanie materiálu, lekárska diagnostika);
  • – Všestrannosť vďaka flexibilným tvarom impulzov, frekvenciám a intenzite opakovania ( cw až po fs a zhluky);
  • – Miniaturizované svetelné zdroje a lasery využívajúce technológiu fotonických integrovaných obvodov
  • – Všestrannosť vďaka spektrálnej laditeľnosti, koherencii a emisii vo viacerých vlnových dĺžkach;
  • – Koncepcie laserov a systémy pre multifotónovú mikroskopiu, spektroskopiu a zobrazovanie.

Partneri na spoluprácu: klik na tento odkaz 

Viacej informácií o projekte: klik na tento odkaz