V stredu 6.12.2023 sa na Fakulte zdravotníctva SZU uskutočnil tradičný volejbalový turnaj o putovný pohár dekanky FZ. Teší nás, že o turnaj bol veľký záujem medzi študentmi  všetkých študijných programov, o čom svedčí aj účasť dvanástich tímov. Osobitne sa tešíme tomu, že súťažné družstvá vytvorili aj študenti študijných programov (ŠP) ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Zo štyroch skupín sa do semifinále prebojovali štyri družstvá, pričom prvé miesto obsadil tím študentov 1. ročníka ŠP  fyzioterapia, druhé miesto vybojovali študenti 1. ročníka ŠP urgentná zdravotná starostlivosť a tretie miesto obsadili študenti 3. ročníka ŠP ošetrovateľstvo. Ďakujeme pekne všetkým zúčastneným za ich športové výkony a v neposlednom rade aj za vytvorenie prijemnej športovej atmosféry.

 

Tím učiteľov FZ SZU BB