Faculty of Health Care in Banská Bystrica

Faculty of Health Care in Banská Bystrica

Letný metodický kurz

Na prelome mája a júna 2024 sme tak, ako každý rok, absolvovali letný metodický kurz pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia. Kurz bol zameraný nielen na zdokonaľovanie jednotlivých…

zobraziť viac