PONUKA PRÁCE

ponuka práce
ERASMUS +
PORADENSKÉ CENTRUM
INTRANET
IS MAIS
MICROSOFT 365
MEMORANDÁ O SPOLUPRÁCI
POLIKLINIKA
ODBORY SZU
ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR organizuje pre záujemcov o rezidentské štúdium v zdravotníckom povolaní lekár Informačný deň.

.. viac informácií

Ponuka športových aktivít pre študentov SZU v letnom semestri

SZU ponúka svojim študentom mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU.

.. viac informácií

Fakulty ošetrovateľstva neprodukujú nezamestnaných a ľudí neschopných uplatniť sa na trhu práce

Televízne príbehy o sestrách a ďalších zdravotníkoch ľudí nedokážu inšpirovať k tomu, aby chceli pracovať v zdravotníctve. „Mediálna motivácia nefunguje, denné seriály uchádzačov nemotivujú. Vnímajú, že ide o umelecké spracovanie tém, ktoré je odlišné od reality,“ v ankete Zdravotníckeho denníka konštatovali dekanky dvoch fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktoré pripravujú sestry. … viac v článku na spravodajskom portáli Zdravotnícky denník

zobraziť viac

Návšteva predstaviteľov Ternopilskej štátnej zdravotníckej univerzity I. Horbaczewského na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 11. apríla 2024 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave rektor Ternopilskej štátnej zdravotníckej univerzity I. Horbaczewského prof. Mykhaylo Korda, MD., PhD., DrSc. a prof. Oksana Šefčuk, MD., PhD, DrSc. vedúca Oddelenia riadenia výskumu a Oddelenia farmakológie a klinickej farmakológie. S rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc.…

zobraziť viac

XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

Dňa 14.3.2024 sa pod záštitou ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinkovej v kongresovej sále MZ SR konala XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. Konferenciu organizovala Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)  v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva SZU, Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Otvorila ju prezidentka SEVS…

zobraziť viac

Fakulta verejného zdravotníctva prezentovala v Brne

Vedci a experti z krajín V4+ sa zišli na medzinárodnej konferencii v Brne. Na konferencii SZU reprezentovala MUDr. Ľubica Murínová, PhD. z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ. Konferencia sa konala 11. marca 2024 v Centre pre výskum toxických látok v prostredí (RECETOX) Masarykovej univerzity v Brne. Išlo o Medzinárodnú konferenciu V4+ o životnom prostredí a zdraví…

zobraziť viac

Na medzinárodnej konferencii sme odprezentovali viacero tém z oblasti prevencie zdravia

Začiatkom marca sa v Košiciach uskutočnila celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa zaoberala multidisciplinárnym prístupom k otázkam prevencie. Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bola jedným z organizátorov prvého ročníka tohto podujatia. Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili akademickí funkcionári vysokých škôl. Účastníkov konferencie za FVZ SZU v zastúpení prvej pani prorektorky a dekanky FVZ SZU, Doc. MUDr.…

zobraziť viac

Putovná výstava pacientov s rakovinou krvi na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Bratislava, 13. marec 2024 – Pacienti s rakovinou krvi sa podelili o svoje osobné príbehy netradičným spôsobom. Vložili ich do umeleckej publikácie a výstavy s názvom Odhalení, ktorá poukazuje na to, čo investície do slovenského zdravotníctva a zdravia konkrétnych ľudí reálne prinášajú a čo zároveň vďaka tomu títo ľudia vracajú krajine a spoločnosti späť. Po Galérii Umelka a Ministerstve zdravotníctva SR putuje…

zobraziť viac

Oznámenie č. 1/2023 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Rektor SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v súlade s čl. 2 ods. 8 smernice č. 2/2023 vydáva Oznámenie o schválených benefitoch pre členov Alumni klubu SZU s platnosťou od 1.9.2023 do 31.10. 2026.
Na základe predloženia potvrdenia o členstve v Alumni klube SZU je každý člen oprávnený využívať nasledovné benefity:
  • bezplatný prístup ku službám Univerzitnej knižnice SZU
  • 10% zľava na vzdelávacie akcie SZU, vrátane programov ďalšieho vzdelávania
0
ŠTUDENTOV
0
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
0
FAKULTY
0
ŠTUDIJNÝCH ODBOROV