PONUKA PRÁCE

ponuka práce
ERASMUS +
PORADENSKÉ CENTRUM
INTRANET
IS MAIS
MICROSOFT 365
MEMORANDÁ O SPOLUPRÁCI
POLIKLINIKA
ODBORY SZU
ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR organizuje pre záujemcov o rezidentské štúdium v zdravotníckom povolaní lekár Informačný deň.

.. viac informácií

Ponuka športových aktivít pre študentov SZU v letnom semestri

SZU ponúka svojim študentom mimoštudijné pohybové aktivity zabezpečované Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU.

.. viac informácií

Návšteva predstaviteľov Ternopilskej štátnej zdravotníckej univerzity I. Horbaczewského na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 11. apríla 2024 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave rektor Ternopilskej štátnej zdravotníckej univerzity I. Horbaczewského prof. Mykhaylo Korda, MD., PhD., DrSc. a prof. Oksana Šefčuk, MD., PhD, DrSc. vedúca Oddelenia riadenia výskumu a Oddelenia farmakológie a klinickej farmakológie. S rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc.…

zobraziť viac

XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

Dňa 14.3.2024 sa pod záštitou ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinkovej v kongresovej sále MZ SR konala XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. Konferenciu organizovala Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)  v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva SZU, Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Otvorila ju prezidentka SEVS…

zobraziť viac

Fakulta verejného zdravotníctva prezentovala v Brne

Vedci a experti z krajín V4+ sa zišli na medzinárodnej konferencii v Brne. Na konferencii SZU reprezentovala MUDr. Ľubica Murínová, PhD. z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ. Konferencia sa konala 11. marca 2024 v Centre pre výskum toxických látok v prostredí (RECETOX) Masarykovej univerzity v Brne. Išlo o Medzinárodnú konferenciu V4+ o životnom prostredí a zdraví…

zobraziť viac

Na medzinárodnej konferencii sme odprezentovali viacero tém z oblasti prevencie zdravia

Začiatkom marca sa v Košiciach uskutočnila celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa zaoberala multidisciplinárnym prístupom k otázkam prevencie. Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bola jedným z organizátorov prvého ročníka tohto podujatia. Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili akademickí funkcionári vysokých škôl. Účastníkov konferencie za FVZ SZU v zastúpení prvej pani prorektorky a dekanky FVZ SZU, Doc. MUDr.…

zobraziť viac

Putovná výstava pacientov s rakovinou krvi na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Bratislava, 13. marec 2024 – Pacienti s rakovinou krvi sa podelili o svoje osobné príbehy netradičným spôsobom. Vložili ich do umeleckej publikácie a výstavy s názvom Odhalení, ktorá poukazuje na to, čo investície do slovenského zdravotníctva a zdravia konkrétnych ľudí reálne prinášajú a čo zároveň vďaka tomu títo ľudia vracajú krajine a spoločnosti späť. Po Galérii Umelka a Ministerstve zdravotníctva SR putuje…

zobraziť viac

Prepojili sme zdravotnícke zariadenia s našimi študentami

Prepájame našich študentov s ich budúcimi pôsobiskami, a to nielen v praktickej výučbe, ale aj formou interaktívnych podujatí. Vo štvrtok 22. februára sa mohli stovky študentov SZU prísť porozprávať so zástupcami 8 zdravotníckych zariadení z celého Slovenska. Najmä pre končiace ročníky to bola vzácna príležitosť priamo konfrontovať potenciálnych zamestnávateľov. Pre kapacitné limity sme dokázali uspokojiť len…

zobraziť viac

Oznámenie č. 1/2023 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Rektor SZU Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v súlade s čl. 2 ods. 8 smernice č. 2/2023 vydáva Oznámenie o schválených benefitoch pre členov Alumni klubu SZU s platnosťou od 1.9.2023 do 31.10. 2026.
Na základe predloženia potvrdenia o členstve v Alumni klube SZU je každý člen oprávnený využívať nasledovné benefity:
  • bezplatný prístup ku službám Univerzitnej knižnice SZU
  • 10% zľava na vzdelávacie akcie SZU, vrátane programov ďalšieho vzdelávania
0
ŠTUDENTOV
0
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
0
FAKULTY
0
ŠTUDIJNÝCH ODBOROV