Príloha k zápisnici č. 2/2023 - Rozhodnutia o úprave študijných programov

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 185038, I. stupeň, externá forma S185038 RSZU468/2023
dentálna hygiena, č. 185083, I. stupeň, externá forma S185083 RSZU469/2023
Fakulta zdravotníctva BB SZU
Študijný program Súhrnná správa Rozhodnutie
ošetrovateľstvo, č. 185017, I. stupeň, externá forma S185017 RSZU474/2023
urgentná zdravotná starostlivosť, č. 184959, I. stupeň, externá forma S184959 RSZU475/2023